Norra-Eesti ärikultuuri seminari pärlid!
ESN logo

Norra-Eesti ärikultuuri seminari pärlid!

Katrin Aedma

23.10.2016

 

ESNi ja NEFi esindajate nimesildid

18. oktoobril 2016 toimus Talinnas Norra-Eesti Kommertskoja (NECC) eestvedamisel Norra-Eesti ärikultuuri seminar.

Seminaril osalesid Eestis toimetavate Norra ettevõtete esindajad, Norra- ja Eesti koostööga tegevad ettevõtted, Norra saatkonna esindaja jt, kelle jaoks oli oluline saada teadlikkumaks Norra ja Eesti ärikultuuri sarnasustest, erinevustest ja heast praktikast. ESNi esindasid seminaril Hanna-Liisa Pakosta ja Katrin Aedma, NEFi Mare Siirak-Vosskressenski.

 

Avasõnad lausus Norra suursaadiks Dagfin Sørli, kes andis sõnajärje edasi Bergenist pärit koolitajale Karin Ellisele. Karin rääkis väga elavalt, kujundlikult ja nauditavalt norrakate ärikultuurist mainides, et see erineb enamus maailma ärikultuuridest ja norrakad ise ei ole sellest faktist teadlikud (vt slaide). Näiteks ei tule mujal kõne allagi, et koosolekuruumi tuuakse kaasa suusad või, et arutelu tulemuseks on arutelu, millal jätkata järgmise aruteluga. Mitmel korral viitas esineja prantslase blogile, kus on inglise keeles mahlakalt kirjeldatud mitmeid norra kultuurile omaseid erisusi.

 

Kindlasti võiks eestlased leida palju põnevat lugedes ka Katrin Aedma Oslo blogi, mis sisaldab muuhulgas ka norra kultuuri säravamaid pärle.

 

Jutuks olid nii toidupakk kui talgud, nii Janteloven (Jante seadus) kui ka Norra väärtushinnangud – usaldus, ausameelsus, vastustustundlikkus, demokraatia töö juures, võrdsus, austus, solidaarsus, pika perspektiiviline mõtlemine, läbipaistvus, individuaalsus tugeva ühise heaolu tunnetusega.

 

Karin Ellis kõnelemas

Karin Ellis tõi ühe olulise Norra ärikultuuri osana välja aususe. Kui norrakas seltskonnas peaks ütlema, et ta ei maksa makse, siis saab ta kindlasti üldise halvakspanu osaliseks. "Kuidas nii, et sa ei maksa makse?! Sa ju kasutad meie raha! Kui sa ei maksa makse, siis ei toeta sa ju riiklike toetussüsteeme, sotsiaaltoetusi, haigusrahasid jms?!" Maksude maksmata jätmine on Norras väga halva maiguga.

Kõlama jäi vabadus vastutustunde all (frihet under ansvar), mis tähendab seda, et hoolimata sellest, et näiliselt on inimene vaba, on ta vaba siiski vaid sel juhul, kui ta täidab ära talle pandud kohutused ja vastab ootustele.

 

Karin Ellis, kes muuseas on ka NEF liige, käsitles põnevat teemat väga professionaalselt ja teda olekski võinud kuulama jääda. ESN esindaja, koolitaja ja (aja)kirjanik Katrin Aedmaga lepiti järgmiseks päevaks kokku kohtumine koostöö arendamiseks. Katrin Aedma viib läbi seminare eelkõige Norra ja Eesti töökultuuri erinevusest ja tööotsingu protsessist läbi eestlase pilgu, õpetab kirjutama Norra mõistes sobilikku CV-d ja motivatsioonikirja. Katrin Aedma kontakt on: katrin.aedma@gmail.com. Ka Karin Ellis tuleb hea meelega koolitama Eesti ettevõtteid, kellel huvi Norra äri- ja töökultuuri vastu norraka pilgu läbi. Tema kontakt: karin@ellisculture.no.

Slaid Karin Ellise ettekandest
Slaid Karin Ellise ettekandest

Teiseks esinejaks oli Saaremaa päritoluga Kalevi šokolaadi vabriku (Kalev Chocolate Factory) tegevjuht Kaido Kaare, kes andis põhjaliku ülevaate Orkla grupi olemusest, tegevusest ja edukusest. Hr Kaido Kaare rõhutas korduvalt, et Orkla ei ole bränd vaid paljusid brände koondav organisatsioon, kuhu valitakse oma ala parimad.

 

Baltikumi ja Skandinaavia töökultuuri erinevustest ja sarnasustest tehtud uuringu tulemustest andis ülevaate Talentor Estonia esindaja Marit Antik. Ülevaates selgus, et stereotüübid, mis uuringus hindamisele pandi, said kinnitust ning, et eestlaste ja norralaste töökultuuris on vaatamata erinevustele ka palju sarnasusi, nii et tasub koostööd arendada küll.

Näiteks on nii Baltikumi kui Põhjamaade töötajad ühtmoodi täpsed ja peavad kinni kokkulepetest, on eesmärgikindlad ja pühendunud, valmis end arendama ja uusi asju õppima. Koostöös teistega eelistavad pigem leida kompromisse kui tekitada konflikte.

Marit Antik nentis, et suurimaks erinevuseks võib pidada töö ja vaba aja väärtustamist - kui Põhjamaades on inimese isiklik aeg „püha“, siis Baltikumi töötaja on valmis tööd tegema ka õhtuti ja nädalavahetustel. Skandinaaviamaades tehakse otsuseid oluliselt aeglasemalt võrreldes Baltimaadega, samas on Põhjamaade kaua tehtud otsused pikaajalise perspektiiviga ja hoolikamalt läbi mõeldud.

 

Tiina Link

Üle veebi, kasutades Skype võimalusi, esines Norras Innovatsioonimessil olev Innovation Norway Baltikum esinduse juht, Tiina Link, kes puudutas teemat virtuaalne meeskonnatöö. Peamiseks sõnumiks oli asjaolu, et näost-näkku suhtlemine on tulemuslikum, kui suhtlemine virtuaalsete kanalite vahendusel. Seda oli näha ka saali reaktsioonist, kus inimeste tähelepanu hajus juba esimeste Skype esitluse minutite jooksul. Tiina Liik soovitas kasutada rich meediat.

Pean siikohal ära tooma asjaolu, et kõrva jäi väide, mis põhineb dr. Albert Mehrabiani uurimuse tulemusena tekkinud müüdil, et inimesed suheldes mõjutavad meid 55% kehakeel, 38% hääletoon ja 7% sõnad. Tasub end kurssi viia asjaoluga, et kehakeel tõesti mõjutab meid alateadlikult, kuid antud protsendiline jagunemine võib toimuda vaid lühidal esmakohtumisel ja ei ole üheselt laendatav teistele suhtlemisolukordadele. Selgitust võib lugeda siit.

 

Torfinn Losvik NECCist rääkimas

Järgnevalt võttis sõna Norra-Eesti kommertskoja president Torfinn Losvik, kes andis ülevaate NECC tulemustest ja siinkohal kasutas ESN esindaja Katrin Aedma ära vaba mikrofoni võimaluse teadvustades kohalolijatele ESN olemasolu ja meie tegevust Norra-Eesti vahelise silla loomisel ja kultuuriliselt oluliset teadmiste jagamisel, mainides, et seltsi kodulehel oleme ESN võimaluste piires tõlkinud mitmeid norra retsepte, norrakate jaoks oluliste tähtpäevade sisu jm põnevat.

Katrin Aedma viitas sellele, et ESN kodulehele on tulemas ka eesti keelde tõlgituna eelkõneleja poolt mainitud Jante seadus, mis väidetavalt kirjeldab hästi Skandinaavia elanike käitumiskultuuri. Katrin andis hr Torgfinn Losviku palvel Jante (linna) seadusest ülevaate ka eesti keeles. Jante lovenist saab praegu lugeda siit.

 

Ja enne veel kui rahvas hakkas suupistete ja veiniga networkima – suhteid looma ja suhtlema, saime teada eesti kultuuri erisustest läbi koomiku silmade. Eestis elav ameeriklane Comedy Estonia looja Stewart Johnson naerutas rahvast päris korralikult. Temalt saime teada, et eestlased üllatavad teda endiselt, kuigi ta on Eestimaal juba kaua elanud. Viimati Maximas banaani ostes õppis ta, et Eestis peab ühe mehe munade ja teise mehe banaani vahel vahepulk olema... Lisaks teame nüüd, et mehelikkuse mõõdupuu on osta naisele tampoone peitmata neid ostukorvis lihakäntsaka ja õllepurkide vahele.

 

Veel kord suur tänu hariva seminari eest Norra-Eesti Kommertskojale, kelle eesmärgiks on silla ehitamine Norra ja Eesti vahele!

 

NB! Eesti Selts Norras tegevusi Eesti ja Norra kultuuri tutvustamisel saab toetada ESN liikmena. Teretulnud on ka reklaami ostmine ja ühekordsed toetused ESN kodulehe arendamiseks!

 

Arveldusarve nr: 0530 50 21530 Det estiske selskapet i Norge

Tasudes välispanga kaudu:

Pank: DNB NOR BANK ASA

Saaja: Det estiske selskapet i Norge

BIC: DNBANOKKXXX

IBAN: NO6905305021530

 

 

 

 

Eesti Selts Norras - eestlane olla on uhke ja hää...