Eesti kuvandi infopäeva Tallinnas
ESN logo

Eesti kuvandi infopäev Tallinnas

18.05.2015

Katrin Aedma

 

On selge, et iga eestlane on Eesti visiitkaart ja iga teise eestlase visiitkaart. Milline visiitkaart ma olen? Kui tean, et minu järgi hinnatakse kõiki teisi eestlasi ja Eestit, siis kuidas? Millise mulje ma jätan? Kas see on see kuvand, mida sooviks? Kraavi sõitnud purjus rekkajuht jätab oma jälje, eduka IT projekti läbiviinud firma teise, haiglas suurepärast tööd tegev arst kolmanda, ehitusmees neljanda, hooldekodu töötaja viienda... “Millise mulje jätan mina eestlastest oma igapäevaste tegevustega?”, küsisin endalt. Milline ma olen kui elukaaslane, kui lapsevanem, kui laps, kui naaber, kui kursusekaaslane, kui töökaaslane, kui sõber, kui Eesti seltsi liige?

 

EAS infopäeva osalejate jaotus

29. aprillil toimus Telliskivi Loomelinnakus Tallinnas EASi (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) poolt korraldatud Eesti kuvandi infopäev, kus oli meid esindamas ESN juhatuse liige Katrin Aedma.

Kohal oli saalitäis rahvast, kõigil ootused ja lootused, kõigil soov panustada Eesti kuvandi loomisesse.

 

Peamisteks teemadeks olid infopäeval tegevuse põhjendus, ülevaade tehtud uuringutest ja järgnevate sammude tutvustamine.

 

Eesti kuvandi värskendamisvajaduse selgitusest jäi kõlama mõte, et sedapuhku soovitakse siiski teha ajas küll arenevat, kuid mitte iga aasta või viie tagant taas loodavat kuvandit.

Intervjuude, küsitluste ja uuringute ülevaadete puhul oli üsna üllatav, et ega tavaeestlane tänaval ei oskagi kuidagi Eestit välismaalasele iseloomustada. Peamine, mida toodi Eesti atraktsioonide ja iseloomustamise aspektidena välja eestlaste poolt, keda linnatänavatel intervjueeriti, oli Eesti ilus loodus ja puhas toit, peamine hüüdlause, mida enamus oskas öelda oli “Welcome to Estonia!” Mitte keegi ei maininud SPA ja iluteenuseid ning paljude teiste riikide vaatevinklist soodsat ja kiiret arstiabiteenust (hambaravi, silma- ja kõrvaprobleemide puhul abi saamist jms), mis just Norra elanikele võiks Eestis huvi pakkuda, siiani veel soodsama toidu, tubaka ja alkoholi hinna kõrval.

 

Kui Sinult norrakas küsiks, mille poolest Eesti ja/ või eestlased kuulsad on ja miks ma peaksin Eestit külastama, siis mida vastad Sina?

 

Välismeedia kajastuste uuringu lühikokkuvõte

Välismeedia kajastuste uuring näitas selgelt, et meil on Norras suur töö ära teha. Kui Saksamaal kajastati Eestit perioodil 2011–2014 meedias 389. artiklis 81. meediaväljaandes ja 1406. artiklis ja 57. väljaandes, siis Norras kajastati Eestist vaid 20. artiklis ja 9. väljaandes. Õnnetuseks oli ka nende väheste Norra meedias kajastamist leidnud artiklite põhisisuks Veerpalu topinguteema.

 

Uuringute analüüsi slaidid leiab siit:

 

Tulevikuplaanidest rääkides anti ülevaade edasistest tegevustest ja sellest, kuidas igaüks saab kaasa mõelda ja sõna sekka öelda. Lubati saata lisainfot.

 

Eesti Selts Norras andis oma panuse ideede näol Eesti kuvandi väljatöötamisse juba 2014. aasta lõpus vastates EAS üleskutsele. Infopäeval tõstatas Katrin Aedma küsimuse, kuidas on planeeritud kuvandi viimine sihtgrupini. Üks asi on toode välja töötada, teine asi see tuntuks teha ja rahvani viia. Ehk siis näiteks, millega ja kuidas motiveerida eestlaste seltse laias maailmas ja iga eestlast tegema teavitustööd.

 

Kuna kuvandi väljatöötamiseks on eraldatud märkimisväärsed summad, siis tahaks loota, et mõeldakse ka sellele, et meile, eestlastele, kes me oleme välismaal, tekiks motivastioon Eesti kuvandi loomisel abiks olla, eestlastest ja Eesti märkimisväärsetest saavutustest rääkida ja turiste Eestisse kutsuda. Kas selleks on siis heal tasemel ja huvitavad Eestit tutvustavad materjalid seltside kodulehele panemiseks (kusjuures tõlketeenuse eest tasutakse tsentraalselt) või siis toetatakse Eesti telgiga Eesti esindamist kohalikel üritustel vms. Eesti Selts Norras oleks väga rõõmus, kui oleks saatkonnast võimalik laenata aeg-ajalt sini-must-valget korralikku telki ja erinevatel üritustel Eestist, Eesti ettevõtteid ja Eesti inimesi tutvustada, rentida veebruarikuuks galerii, kus Eesti kunsti ja kultuuri tutvustada jne.

 

Autori visioon võimalikust visiitkaardist

ESN poolt edastasime EAS-le ka idee Eesti olulisemate märksõnadega nimekaartide tellimise võimaluse kohta Eesti ja Eesti seltside kodulehelt. Nimekaardid on standartsed, sisaldades kokkulepitud märksõnu ja disaini. Muutub vaid isiku nimi ja tema kontaktandmed. Kaardi abil on võimalik eestlastel üle maailma jagada infot nii enda tagapõhja, kui ka oma kodumaa kohta.

Paremal on esmase kavandi näidis – nimekaart, mida saab tellida ESN vahendusel, et anda oma panus meie kalli kodumaa ja kaasmaalaste tuntuse tõstmiseks.

 

Kui on aega ja huvi, siis põhjalik ülevaade Daniel Vaarikult IT rollist Eesti identiteedi kujunemisel ideega leida viisid ühendamaks e-riigi müüt ja tegelikkus, on siin:

 

On tore, kui meid teatakse heast küljest – Eestit kui üht põnevat pisikest Euroopa riiki, mis on innovaatiline ja rahvusvaheliselt eesrindlik nii mõneski vallas – olgu selleks siis IT, e-residentsuse teenuse pakkumine, meie e-riik vms. Ja kui eestlast teatakse, kui töökat, ausat ja usaldusväärset inimest. Sellest kuvandist oleks kasu nii meil endal, näiteks tööotsingu protsessis, töökaaslaste hulgas ja sõpruskondades, kui ka meie lastel – lasteaias, koolis.

 

Selleks aga, et see kuvand ei jääks vaid pakendiks, millel tühi või mäda sisu, selleks saab igaüks palju ära teha oma igapäevaste hoiakute ja käitumisega.

Leia, mis on Eestis ja eestlastest toredat, räägi sellest oma tutvusringkonnas. Jaga häid uudiseid ja kutsu sõbrad Eestisse külla.

Ei pea lootma ja ootama, et EAS midagi ära teeb, et Eesti maine tõuseks. Igaüks saab anda oma panuse. Mida Sina saad selleks teha, et Eesti ja eestlaste positiivset tuntust tõsta? Alusta juba täna! Mis on need asjad, mida saame koos teha ja kus ESN saab abiks olla? Anna aga julgelt teada – koos on toredam!

 

ESN

Eestlane olla on uhke ja hää!

 

 

ESN uudised

ESN kalender

Astu Eesti Seltsi liikmeks!

 

Eesti Selts Norras - eestlane olla on uhke ja hää...