For nordmenn
ESN logo

Velkommen!

 

Foto: Hanna-Liisa Pakosta

Karl Johans gate 03.09.2014

(Foto: Hanna-Liisa Pakosta)

Det Estiske Selskapet i Norge, en medlemsorganisasjon for estlendere, ble etablert i 1987. Organisasjonens hovedmål er å støtte integrering av estlendere som bor i Norge.

 

Estlendere har flyttet til Norge av forskjellige grunner, og i august 2014 er det ca. 4000 estlendere her i landet. Dette antallet er ikke stort, men vi er veldig stolte av å nevne at estlendere med sin pålitelighet, arbeidsomhet, profesjonalitet og høye kompetanse har oppnådd et godt omdømme i det norske arbeidsmarkedet. Dette er spesielt innen IT, bygningsbransje og medisin bransjen. Eli har laget kostymer for den norske operaen over 20 år. I Norge og Danmark jobber esteren Roki, en av de beste og eneste ingeniørene innen medisinsk utstyr. På Ullevål sykehuset har en estisk hjertekirurg jobbet i nesten 10 år. Dette er bare noen få eksempler.

 

Det Estiske Selskapet i Norge arrangerer forskjellige, eventer, temakvelder, og til og med norskkurs, for å integrere estlendere. Vi gjør vårt beste for å støtte estlendere som bor i Norge og som driver med kunst, musikk, litteratur, dans osv. Vi støtter for eksempel den estiske folkedansgruppens "Viikingite naised” aktiviteter.

 

Denne informasjonen som hjelper til å forstå kulturen i Norge, presenterer vi på fellesarrangementer, nettsiden vår og via Facebook. Vi presenterer norsk historie, feiringer, tradisjoner osv.

Jo flere innvandrere som snakker språket og forstår kulturen, jo sterkere er samfunnet. En slik bevissthet hjelper dem enkelte til å bidra, være involvert og integrert.

 

Alle ESNs aktiviteter er finansiert av medlemskontingent. Vi er alltid takknemlige for ekstra støtte.

Kontakt: eestlasednorras@gmail.com

 

Hanna-Liisa Pakosta (kommuniserer på estisk, norsk , engelsk og italiensk)

Daglig leder i Det Estiske Selskapet i Norge

 

Eesti Selts Norras - eestlane olla on uhke ja hää...