Esileht
ESN logo

Tere tulemast!

 

Rõõm, et oled meie lehel!

 

ESN ehk Eesti Selts Norras on koht, kust leiad huvitavat ja kasulikku infot Norra ja Norras elavate eestlaste tegemiste kohta.

 

Oled eestlane ja elad Norras?

Tule kampa, sest koos on toredam.

 

Eesti Seltsiga Norras liitumiseks saada meile kiri meiliaadressil eestlasednorras@gmail.com.

Kirjuta, kes oled, kus elad, kuidas saad seltsile kasulik olla ja mida seltsilt ootad. Lisa kindlasti ees- ja perekonnanimi, telefon ja meiliaadress.

 

Liitu meie tegemistega ka Facebookis!

 

Mis on ESN ?

 

Eesti Selts Norras (ESN) loodi 1987. aastal. Seltsi peamiseks eesmärgiks on toetada Norras viibivate eestlaste integreerumist. Eesmärgi saavutamiseks vahendab ESN Norras viibivate eestlaste ja Eesti vastu huvi tundvate isikute suhtlust ning korraldab seltskondlikke üritusi.

Eestist on Norrasse erinevatel põhjustel kolinud seisuga august 2014 umbes 5000 eestlast. See arv ei ole suur, kuid heameel on tõdeda, et eestlased on oma usaldusväärsuse, töökuse, professionaalsuse ja kõrge kvalifikatsiooniga Norra tööturul hea maine saavutanud. Seda eriti IT, ehitus- ja meditsiini valdkonnas.

Eestlaste integreerumist toetame Eesti ja eestlaste positiivse kuvandi loomisega Norras, levitame infot, korraldame ühisüritusi ja norra keele kursusi. Jõudumööda toetame Norras elavaid eestlasi, kes tegelevad loomega - kunsti, muusika, kirjanduse, tantsimisega. Toetame näiteks Eesti rahvatantsutrupi "Viikingite naised" tegevusi.

Iga-aastased olulised sündmused, mida korraldame on vastlapäev, jaanipäev ja jõulupidu. Lisaks sellele toimuvad meil spordipäevad ja teemaõhtud.

Harivat infot, mis aitab eestlastel Norra kultuuri mõista, tutvustame ühisüritustel, kodulehe ja Facebooki vahendusel. Tutvustame Norra ajalugu, tähtpäevi, kombeid ja vaatamisväärsusi.

Mida enam elab Norras inimesi, kes valdavad kohalikku keelt ja mõistavad kultuuritausta, seda tugevam on ühiskond. Teadlikkus aitab enam panustada, olla kaasatud ja integreeruda.

 

Juhatus

Juhatuse esinaine

Hanna-Liisa Pakosta

 

Juhatuse liikmed

Katrin Aedma

 

Veebiga tegeleb

Jane Niinsalu

 

Liikmeks olemine

 

Milleks liituda?

Igaühel omad huvid...

  • omavaheline läbikäimine ja lihtsam kontaktide loomine
  • üritustel liikmetele soodsam pilet
  • aktiivsed saavad seltsi alt ise üritusi korraldada (kokkuleppel juhatusega)
  • võimalus toetada eesti asja ajamist Norras.

 

 

Liikmemaks

 

Tere, head ESN olemasolevad ja tulevased liikmed!

Täname kõiki, kes varakult liikmemaksu tasunud ja ootame enne 20.12 kõikide laekumist ESN kontole.

Liikmemaks 150 NOK

 

Arveldusarve nr: 0530 50 21530 Det estiske selskapet i Norge

 

Tasudes välispanga kaudu:

Pank: DNB NOR BANK ASA

Saaja: Det estiske selskapet i Norge

BIC: DNBANOKKXXX

IBAN - NO6905305021530

 

ESN liidab eestlasi Norras, on nende loodud ja kasvab koos nendega. ESN liikmetel on võimalus ESN nime all teha erinevaid tegemisi ja Eesti asja ajada. ESN liikmetele on osalemine üritustel ja keelekursustel soodsam!

Tasumisel lisa selgitusse, kelle eest tasud (nimi), märksõnaks "liikmemaks" ja aasta, nt. Mari Tamm, liikmemaks 2016.

Arvestame liikmemaksu 1.jaan - 31.dets.

Kui oled uus liituja, siis palun kirjuta meile ka lühike liikmeks astumise avaldus (eestlasednorras@gmail.com) - kes oled, kus oled, miks soovid liikmeks tulla, mida on Sul ESN-le pakkuda ja mida saame meie Sulle pakkuda. Saada ka kontaktandmed - nimi, meil, telefon.

 

Eestlane olla on uhke ja hää!

Tänades

ESN juhatus

Eesti Selts Norras - eestlane olla on uhke ja hää...